Verbinding door Vormgeving

Is uw openbare ruimte een grijze steenmassa zonder een greintje aantrekkingskracht? Wilt u dat bewoners meer in harmonie met elkaar samenleven? Mist uw nieuwbouwproject een inspirerende aankleding van gemeenschappelijke ruimtes?

Nardy Omgevingsvormgeving is gespecialiseerd in het (her)ontwerpen van openbare binnen- én buitenruimtes. Ze realiseert heldere en aantrekkelijk vormgegeven leef-, werk- en leeromgevingen die positief sociaal gedrag stimuleren, met een algehele verbetering van de leefbaarheid als gevolg.

Meer informatie Kennismakingsgesprek aanvragen