Filosofie Omgevingsvormgeving

Verbinding door vormgeving staat centraal in de filosofie van Nardy Stolker. Om ontmoetingen tussen mensen te stimuleren is een aantrekkelijk vormgegeven openbare ruimte van groot belang. Sociale harmonie en een betere leefbaarheid zullen dan automatisch ontstaan.

Deze verbinding ontstaat door een samenspel van elementen:

  • door ‘organiserende’ ruimtelijke objecten, zoals meubels, kleden of spelelementen (impliciete sturing van gedrag)
  • door gemeenschappelijke waarden te benadrukken in het ontwerp (herkenning door symboliek)
  • Door geschiedenis en omgeving een plaats te geven in het ontwerp (authenticiteit)

Deze elementen worden op een creatieve en wisselende wijze toegepast.

Ieder project is uniek en vergt maatwerk. Het is daarbij belangrijk dat alle belanghebbenden zich herkennen in de vormgeving van de openbare ruimte. Zij moeten er immers in kunnen leven, werken of spelen!

Probleemsituaties

Een plaats waar kinderen vrij spel hebben en waar buurtbewoners elkaar treffen voor een praatje; dát zou de functie moeten zijn van een openbare ruimte. Uit onderzoek blijkt dat een inspirerende vormgeving van deze gemeenschappelijke ontmoetingsplekken sociale cohesie bevordert. Iets wat in deze tijd met alle problematieken rondom individualisering en integratie belangrijker is dan ooit.

Toch blijkt de (semi) openbare ruimte vaak een vormeloze steenmassa zonder een greintje inspiratie. Graffiti en vandalisme liggen op de loer. Zonde! Nardy ziet deze onbenutte openbare ruimtes daarom als kans om nieuwe verbindingen tussen mensen tot stand te brengen. Door samenzijn en spel te bevorderen komen mensen (opnieuw) met elkaar in contact. Het is Nardy’s expertise om door middel van een aantrekkelijk vormgegeven omgeving positief sociaal gedrag te stimuleren.

Toepassingsmogelijkheden

Omgevingsvormgeving is in principe toepasbaar op alle openbare ruimten. Scholen, gemeenten, projectontwikkelaars, profit en non-profit instellingen; het is een greep uit de opdrachtgevers die Nardy’s expertise inschakelen. Allemaal hebben zij één gemeenschappelijk probleem: onderbenutting van hun openbare locatie.

Of het nu gaat om bestaande locaties of nieuwbouw, binnen- of buitenlocaties en een groter of kleiner beschikbaar budget; omgevingsvormgeving biedt altijd een uitkomst. Enkele voorbeelden van projecten:

  • Een centraal plein van een bestaand of nieuw te bouwen wooncomplex
  • Een centrale entree, hal of trappenhuis
  • Een buurtplein of openbare ruimte van een buurtgebouw
  • Een schoolplein of openbare speellocatie
  • Een nieuwe hangplek voor jongeren
  • De openbare gedeeltes van een hoofdkantoor of bedrijfsverzamelgebouw
  • Het buitenverblijf of de centrale woonkamer van een verpleeg- of zorginstelling.

Bij de meeste opdrachten verbindt Nardy buiten én binnenlocatie in een geïntegreerd ontwerp. Alle ontwerpen zijn maatwerk. Neem daarom contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek aanvragen